És el moment per dur a terme un procés de Transformació Digital

ACCIÓ, organisme de la Generalitat de Catalunya està oferint ajudes a la Transformació Digital de les diferents empreses presents a Catalunya

¿Ets una empresa catalana i vols dur a terme un projecte de Transformació Digital?

Doncs aquest és el moment, des del Govern de la Generalitat estan duent a terme una sèrie d’ajuts a la transformació i al desenvolupament digital. Els anomenats Cupons d’Indústria 4.0, del que hi existeixen dos tipus:

Cupó diagnosi  indústria 4.0 – 8000€

Cupó implantació indústria 4.0 – 20.000€

¿I quines empreses poden optar a aquest cupó?

– Empreses catalanes que tinguin com a mínim 4 anys de vida.

– Si l’empresa té menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros, o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

– Si l’empresa té menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç anual que no superi els 10 milions d’euros.

¿I què s’ha de fer per poder optar a aquest ajut?

Molt senzill, s’ha d’omplir la sol·licitud segon el model normalitzat amb la corresponent documentació mitjançant el Canal Empresa

¿Quina documentació es necessita per dur a terme la sol·licitud?

Tot i ser Adminsitració Pública, per sort no demanen massa documents.

1. Memòria tènica del projecte. S’ha d’emplenar tot seguint el model de la web d’ACCIÓ

2. Declaració dels ajuts rebuts els últims 3 anys. També seguin el model que es trobarà a la web d’Acció

I dins d’aquesta documentació ha d’haver-hi els següents elements

  • Factures del proveïdor
  • Memòria tècnica de l’actuació
  • Si s’escau, enviar l’estudi/ informe/anàlisi pertinent
  • Declaració del responsable legal del beneficiari

I clar, tots aquests cupons de Diagnosi estan ideats per fer un Pla de Transformació cap a la Indústria 4.0. I quina casualitat, nosaltres ja fa molt temps que estem treballant per ajudar als nostres partners en el seu procés de Transformació Digital.

I en concret què podem aportar?

Aquest cupó pot ser una palanca per ser motiu de canvi. I nosaltres podem ajudar a començar la Transformació Digital de l’organització. Aquest procés pot reconvertir el canvi d’oportunitat, reenfocant una organització mitjançant la correcta utilització de la tecnologia digital així com entendre el seu potencial.

Tot això comença generar dades, analitzant-les i tractant-les degudament, per poder tenir la capacitat de crear noves estratègies predictives i explotar nous models de negoci.

Des de Quabu hem detectat 4 branques d’actuació molt clares

  1. Transformació de processos i d’equips
  2. Transformació en les relacions amb els clients
  3. Innovació en els nous models de negoci
  4. Transformació corporativa

Les diferents tecnologies més innovadores amb les que treballem són amb el Blockchain, la Intel·ligència Artifical, el Machine Learning a més del desenvolupament de models predictius amb el desenvolupament de Digital Twins.

Si vols que parlem de com podem ajudar en un projecte innovador mitjançant els Cupons d’Indústria 4.0, ja sabeu on ens podeu trobar!